Werken in de Winkel

WERKEN IN DE WINKEL

De methode Werken in de Winkel biedt leerlingen een volledig programma van praktijkopdrachten aan waarin zij op een realistische wijze het vak krijgen aangeleerd. Leerlingen oefenen verschillende werkzaamheden zoals afrekenen met de kassa, klanten helpen, spiegelen, fifo en displays bouwen.

DIFFERENTATIE

De methode motiveert de leerlingen om de opdracht mooier en beter uit te voeren. Differentiatie is daarbij erg makkelijk toe te passen. De ene leerling is namelijk de andere niet. Bij de competentie Presenteren staat het mooi presenteren van de winkel en de producten centraal. Leerlingen leren diverse manieren aan om de producten aan te prijzen. Rekenen en taal komen hier ook bij aanbod.

OPDRACHTEN

De opdrachten zijn verdeeld over 5 competenties, namelijk goederenstroom, omgaan met klanten, kassabediening, diversen en presenteren. Iedere opdracht is qua structuur hetzelfde. De voorkant is een uitlegkant en alle andere bladen erna zijn de werkbladen. Bij iedere uitleg staat vermeld wat de leerling gaat doen, waarom en wat hij nodig heeft. Vervolgens staat op de achterzijde stapsgewijs wat de leerling moet doen.

BEWIJZEN

De leerlingen oefenen diverse malen de opdrachten. De docent bepaalt hoevaak een leerling de opdracht voldoende moet uitvoeren. Zodra de leerling een opdracht diverse malen voldoende heeft behaald, ontvangt de leerling het bewijs van vaardigheid. Dit is een deelcertificaat waar ook een theorietoets aan vast zit. De leerling wordt op deze manier beloond voor zijn inzet en dit geeft de leerling tevens een succeservaring.

VOORDELEN

Net zoals bij de andere twee methoden kan de leerling op zijn eigen tempo werken. De leerling kan zelf kiezen op het werkroosterbord welke opdracht hij wil gaan doen. Natuurlijk ligt de regie bij de docent zodat de leerling alle benodigde kennis op doet. Wanneer de leerling de door de docent gestelde norm voldoende heeft geoefend en laten zien dat hij/zij het beheerst kan er een deelcertificaat worden uitgedeeld. Hierbij zit ook een theorietoets aan vast.

PRESTATIES

Alle prestaties worden zichtbaar gemaakt door het bij houden van een portfolio. In het portfolio bewaart de leerling alle uitgevoerde opdrachten en behaalde bewijzen.  Deze portfolio kan worden getoond aan ouders en/of verzorgers.

 

Bekijk de video

 

 

De methode bestaande uit meer dan 30 praktijkopdrachten `zijn verdeeld onder de volgende hoofdrubrieken: