Voordelen

Werken met de methodes biedt de leerling:

  • werken op eigen niveau en tempo
  • ontwikkeling in zelfstandig werken
  • mogelijkheid tot samenwerken
  • het ervaren van succeservaringen
  • verhoging van motivatie

 

Werken met de methodes biedt de docent:

  • meer individuele begeleiding van leerlingen
  • differentiatie in niveau en tempo
  • mogelijkheid om als coach te fungeren naast de leerling
  • variatie en verdieping kunnen aanbrengen in lesstof
  • een portfolio-map waarin prestaties van de leerling duidelijk worden voor leerling, ouders en mentor