Werken in de Logistiek

WERKEN IN DE LOGISTIEK

De methode Werken in de Logistiek is een praktische leermethode die leerlingen het vak werken in de Logistiek aanleert op een realistische wijze. De methode simuleert de gehele goederenstroom binnen een groothandel. De leerlingen simuleren alle stappen van telefonische order opnemen tot en met het laden van een vrachtwagen. De leerlingen leren echte werkzaamheden uit te voeren zoals vouwen van kartonnen dozen en vervolgens het inwikkelen van een pallet met goederen met plastic folie.

DIFFERENTATIE

De methode motiveert de leerlingen om de opdracht beter uit te voeren. Differentiatie is daarbij erg makkelijk toe te passen. De ene leerling is namelijk de andere niet.

OPDRACHTEN

De methode bestaat tot nu toe uit meer dan 30 opdrachten, toetsen en bewijzen. In de toekomst zal dit nog uitgebreid worden. De opdrachten bevatten werkzaamheden op verschillende afdelingen zoals goederenontvangst, inkoop, magazijn, verkoop en expeditie.

Iedere opdracht is qua lay-out hetzelfde. De voorkant is een uitlegkant en alle andere bladen erna zijn de werkbladen. Bij iedere uitleg staat vermeld wat de leerling gaat doen, waarom en wat hij/nodig heeft. Vervolgens staat op achterzijde stapsgewijs wat de leerling moet doen.

BEWIJZEN

De leerlingen oefenen diverse malen de opdrachten. De docent bepaalt hoevaak een leerling de opdracht voldoende moet uitvoeren. Zodra de leerling een opdracht diverse malen voldoende heeft behaald, ontvangt de leerling het bewijs van vaardigheid. Dit is een deelcertificaat waar ook een theorietoets aan vast zit. De leerling wordt op deze manier beloond voor zijn inzet en dit geeft de leerling tevens een succeservaring.

VOORDELEN

Net zoals bij de andere twee methoden kan de leerling op zijn eigen tempo werken. De leerling kan zelf kiezen op het werkroosterbord welke opdracht hij wil gaan doen. Natuurlijk ligt de regie bij de docent zodat de leerling alle benodigde kennis opdoet.Wanneer de leerling de door de docent gestelde norm voldoende heeft geoefend en laten zien dat hij/zij het beheerst kan er een deelcertificaat worden uitgedeeld. Hierbij zit ook een theorietoets aan vast.

PRESTATIES

Alle prestaties worden zichtbaar gemaakt door het bij houden van een portfolio. In het portfolio bewaart de leerling alle uitgevoerde opdrachten en behaalde bewijzen. Deze portfolio kan worden getoond aan ouders en/of verzorgers.

Bekijk de video

 

 

Ook de methode Werken in de Logistiek bestaat uit ruim 35 praktijkopdrachten verdeeld over 5 afdelingen: