Leermethodes

HB PRO TRADE is een bedrijf dat drie methodes voor praktijkvakken aanbiedt aan praktijkscholen en VSO-scholen. De methodes heten Bewijs van Vaardigheden Werken in de Winkel, Werken in de Logistiek en werken in de Schoonmaak.

Veel scholen bieden de praktijkvakken aan en gebruiken de theorie als basis voor de lessen met af en toe een uitstap naar een praktijkopdracht.

Leerlingen in het praktijkonderwijs en VSO hebben behoefte aan praktische lessen waarin zij hun talent en inzicht kunnen laten zien.

De drie praktische lesmethoden PRO-leerlingen de mogelijkheid om op hun eigen niveau en tempo zich te ontwikkelen in een realistische leeromgeving.

De methodes omvatten een compleet programma met duidelijke opdrachten om leerlingen diverse competenties aan te leren waarbij de praktijk centraal staat.

De theorie komt ook aan bod, maar de praktijk staat centraal.

Leerlingen hebben de regie in hun eigen leerproces en de leerkracht kan fungeren als coach naast de leerling.

Werkrooster met opdrachten ernaast als hart van het lokaal!